FBTV ve Radyo Fenerbahçe Yeni Uydu Frekansı

Türksat 4A Uydusu

Alış Frekans : 12344,5 MHZ

Alış Polarizasyonu : Vertica (Dikey)

Symbol Rate : 30.000 Fec

Fec : 3/4

Gizlilik İlkeleri

Sürüm 1.0 - July 2008

Amaç.
Gizlilik İlkeleri (“İlkeler”); fbtvonline.com (“Biz”, “Bizi” ve “Bizim”) bu web sitesinin (“Site”) tüm kullanıcılarından (“Kullanıcılar”, “Siz” ve “Sizin”) ve fbtvonline.com tarafından sunulan tüm Hizmetlerden (“Hizmetler”) elde edilen kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi ve ifşa edilmesine ilişkin tüm hususları belirler.

Kullanıcıların gizliliği Bizim için çok önemlidir
Biz, tarafınızdan bize verilen tüm bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt ederiz. fbtvonline.com, Kanada Kişisel Bilgileri Koruma ve Elektronik Belgeler Yasası’nın ("PIPEDA”) tüm hukuki zorunluluklarina tam olarak uymaktadır. Herhangi bir (bir seferlik veya yinelenen) ödeme gerektiren hizmetler 18 yaş ve üstü kullanıcılar içindir. fbtvonline.com 18 yaşın altındaki kişilerden bilerek Kişisel Bilgi toplamaz ve kullanmaz.

fbtvonline.com’un topladığı Bilgiler.
fbtvonline.com, kişisel tanımlama bilgilerini Kullanıcılarından toplayabilir. Bu; verdiğiniz ad, adres, e-posta adresi, doğrum tarihi ve kredi kartı bilgilerini (“Ödeme Bilgileri") ve fbtvonline.com ile e-posta, web tabanlı e-posta formları, telefon ve/veya iletişim kurmak ve/veya Özel Hizmetler ile ilişkili sorunları çözmek amacıyla gönderilen destek taleplerini kapsar. Kullanıcılarımızın web sitemizi nasıl kullandığına (örneğin sayfaların aldığı tekil görüntülenme sayısı ya da Kullanıcıların nereden geldiği gibi) ya da Kullanıcının web sitesini tekrar ziyaret ettiğinde tanınmasını sağlayan tanımlama bilgileri aracılığıyla elektronik olarak toplanan ek kullanım bilgilerini de toplar. Toplanan Ek Özel Hizmet Kullanım Bilgileri web sitemize ziyaretinizle ilgili başka bilgiler de içerebilir. Örneğin, bilgisayarınız hakkında IP adresiniz (bilgisayarınıza atanan bir numara), kullandığınız İnternet tarayıcısı, kullandığınız bilgisayar işletim sistemi ya da web sitelerimize bağlandığınız web sitesinin alan adı gibi bilgileri de içerebilir. Bu Ek Kullanım Bilgisi anonim hale getirilir ve toplanan diğer Kişisel Bilgileriniz ile ilişkilendirilmez ve sadece planlama, tahmin ve/veya değerlendirme amaçlı olarak web sitemizin tüm kullanıcıları için toplanan verilerle bir arada saklanır. Bununla birlikte, bu İlkelerin bir bireyin kimliğinin belirlenemeyeceği toplu bilgileri kapsamadığını lütfen unutmayın. fbtvonline.com anonim olarak toplanmış tüm bilgileri uygun gördüğü şekilde kullanma hakkına sahiptir.

Sizin onayınız.
Kişisel Bilgilerinizi fbtvonline.com’a vermeniz, fbtvonline.com’un bu İlkeler doğrultusunda Kişisel Bilgilerinizi toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul ettiğiniz ve bunu onayladığınız anlamına gelir. Bu şartları kabul etmiyorsanız, fbtvonline.com’a hiçbir Kişisel Bilgi vermemeniz gerekmektedir. fbtvonline.com tarafından sunulan Hizmetler sadece fbtvonline.com’a Özel Bilgilerinizi vermeniz halinde sunulabilir. Sonuç olarak, gerekli Kişisel Bilgileri Bize vermemeyi seçerseniz, fbtvonline.com Size bu Hizmetleri sunamayacaktır.

fbtvonline.com tarafından ve bağlı şirketleri tarafından sunulan ürünler ve hizmetlerle ilgili bilgi almak istemeyen Kişiselleştirilmiş ve Özel Hizmet Kullanıcılarımız lütfen: (i) bu ilkelerin sonunda listelenen adrese bir e-posta gönderin ya da (ii) web tabanlı Kontrol Paneline giriş yapın ve fbtvonline.com tarafından sunulan ürünler veya hizmetlerle ilgili fbtvonline.com’dan bilgi almayacağınızdan emin olmak için tercihlerinizi bu doğrultuda değiştirin.

fbtvonline.com’un Kişisel Bilgileri kullanması.
fbtvonline.com, bu web sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Bilgilerinizi zaman zaman şu amaçlarla kullanabilir: i) istenilen bir ürün veya hizmeti kullanıcılarına sunmak için; (ii) fbtvonline.com tarafından sunulan ürünler ve hizmetlerle ilgili olarak kullanıcıları ile doğrudan iletişim kurmak için; (iii) bu Hizmetlerle ilgili olarak kullanıcılarının deneyimlerini geliştirmek amacıyla kullanıcılarının tercihlerini anlamak için ve (iv) web sitesinin etkinliğini ve fbtvonline.com’un, bağlı şirketlerinin, bağımsız yüklenicilerinin ve iş ortaklarının güvenilir pazarlama, reklam ve satış çabalarının etkinliğini araştırmak için; (v) borcu olan kullanıcılardan hesap tahsili için

fbtvonline.com'un Kişisel Bilgilerinizi kullanma amaçları bunlar ile sınırlıdır. Yasa izin vermediği taktirde, hiç bir kişisel bilgi kullanıcının bu bilgilerin toplanılması ve kullanılması hakkında onayı alınmadan toplanılamaz.

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi.
Kanada Kişisel Bilgileri Koruma ve Elektronik Belgeler Yasası’nın ("PIPEDA”) Bölüm 7 (3)’te belirtilen gereksinimleri – Bilgimiz ve onayımız dâhilinde olmayan ifşalar – ve PIPEDA Bölüm 1 – Kişisel Bilgilerin Korunması – haricinde onayınız olmadan Kişisel Bilgilerinizi asla ifşa etmeyiz; ancak bahsi geçen durumlarda bu bilgilerin fbtvonline.com tarafından, onay alınmadan ifşa edilmeleri gerekebilir. Onay alınmaksızın bilgi ifşa edilmesi mecburiyeti ya da gereği doğduğunda, fbtvonline.com tarafından gerekenden veya istenilenden daha fazla bilgi ifşa edilmeyecektir.

fbtvonline.com’da kısmen ya da tamamen bir mülkiyet değişikliği yaşanması halinde de Kişisel Bilgilerin başka bir şirkete aktarılması söz konusu olabilir. Bu durum, ancak iki tarafın bu tür bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesinin iş ile ilgili amaçlara yönelik olacak şekilde sınırlandıran ve iş ile ilgili işlemleri sürdürüp sürdürmeme konusunda alınmış bir karar içeren bir anlaşma yapmaları halinde söz konusu olur ve iş işlemlerini devam ettirmek ve tamamlamak için taraflarca kullanılır.

Kişisel Bilgilerin Saklanması ve Güvenliği
fbtvonline.com bilginin toplanma amacının gerçekleştiğine inanana kadar Kullanıcılar hakkındaki tüm Kişisel Bilgileri saklar. Şu an için, fbtvonline.com Kişisel Bilgileri Kanada, Ontario'da Toronto Şehrinde saklamaktadır. Sistemlerimizde saklanan Kullanıcılara ait Kişisel Bilgiler sektör standartlarına uygun güvenlik önlemleri kullanılarak korunmaktadır ve fbtvonline.com PIPEDA Bölüm 1, Madde 4.7’de belirtilen güvenlik kurallarına uygunluk sağlamıştır. Ancak, sistemlerimize sunulan, sistemlerimiz üzerinde saklanan veya sistemlerimizden aktarılan bilgilerin tamamen güvenli olduğunu garanti edemeyiz; Internet üzerinden bilgi aktarımı bilgi kaybı, yanlış yönlendirme, gizlice ele geçirme ve suiistimale açıktır.

Kişisel Bilgilere Erişim
fbtvonline.com kişilerin kendileri hakkında toplanan Kişisel Bilgilere erişebilmesini sağlar ve PIPEDA Bölüm 1, Madde 4.9’da belirtilen bireysel erişim ilkelerine uyar.

PIPEDA Bölüm 1, Madde 4.9.5 uyarınca kayıtlardaki Kişisel Bilgilerinizin doğru olmadığını düşünüyorsanız, aşağıda belirtilen kişiye bir talep göndererek bilgilerin güncellenmesini isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, Kişiselleştirilmiş ve Özel Hizmet Kullanıcıları Kişisel Bilgilerini istedikleri zaman web-tabanlı Kontrol Panelinden (www.fbtvonline.com) güncelleyebilirler. fbtvonline.com herhangi bir Kişisel Bilgiyi değiştirmeme hakkını saklı tutar fakat Sizin uygun olduğuna inandığınız alternatif bir metni ekler.

PIPEDA’nın 4.9.5 sayılı Maddesinin 1 numaralı çizelgesi uyarınca, fbtvonline.com’dan Kişisel Bilgilerinizin fbtvonline.com sistemi ve kayıtlarından silinmesini talep edebilirsiniz. Ancak, teknik engeller ve fbtvonline.com sistemlerinin düzenli olarak yedeklenmesi nedeniyle Kişisel Bilgiler silindikten sonra da bir süre fbtvonline.com sistemlerinde kalmaya devam edebilir. Dolayısıyla, bireyler silinme talebinin kabul edilmesinin ardından Kişisel Bilgilerin fbtvonline.com sistemlerinden tamamen silinmesini bekleyemezler.

PIPEDA Bölüm 1, Madde 9 uyarınca, istenilen bilginin ifşası gerekli değilse, fbtvonline.com’un Kişisel Bilgilere erişimi kısıtlama hakkı saklıdır.

PIPEDA Bölüm 1, Madde 4.9.4 uyarınca, bilgi ifşa edilmeyecek veya edilemeyecekse, talepte bulunan bireye bu gizliliğin nedenleri bildirilir. Bilginin ifşa edileceği durumlarda, fbtvonline.com tarafından, söz konusu bilginin makul bir süre zarfında ve talebi takiben en geç otuz (30) iş günü içerisinde sunulması için çaba gösterilecektir.

fbtvonline.com erişim için mükerrer ve kötü niyetli taleplere yanıt vermeyecektir. Bir talebin mükerrer ya da kötü niyetli bir talep olup olmadığına karar verme aşamasında, bilginin güncellenme sıklığı, bilginin kullanılma amacı ve bilginin niteliği gibi faktörler fbtvonline.com tarafından değerlendirilecektir.

Sahte erişim taleplerine karşı, erişim ya da düzeltme hakkı verilmeden önce, fbtvonline.com tarafından talepte bulunan kişinin kimliğinin doğrulanması için yeterli bilgi istenecektir.

fbtvonline.com uygulamalarının ve bu İlkelerin Değiştirilmesi.
Bu beyan 23 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. fbtvonline.com zaman zaman bu gizlilik uygulamalarını ve bu İlkeleri gözden geçirecektir. Değişiklik yapılması halinde, gerekli bildirim web sitesinde yayınlanacaktır. İlke değişiklikleri, gözden geçirilen İlkelerin fbtvonline.com web sitesine gönderilme tarihinden itibaren toplanan bilgilerin yanı sıra fbtvonline.com’un elinde o tarihte mevcut olan bilgilere de etki edecektir.

Sorular
fbtvonline.com’un gizlilik uygulamaları ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa ya da Kişisel Bilgilerinize erişmek isterseniz lütfen aşağıdaki yetkiliyle iletişim kurun:

FBTVONLINE.COM E-posta legal@fbtvonline.com
310 – 10 Bay Street Faks. +1 416 957-7401
Toronto, Ontario, Canada M5J 2R8  
 

Digitürk 76. Kanal

Dsmart 83. Kanal

Kablolu TV C39

Teledünya 139. Kanal

Tivibu 80. Kanaldaha.net Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi İnternet Servis Sağlayıcısıdır
© 2013 Fenerbahçe, daha.net     Kullanım Sözleşmesi     Gizlilik İlkeleri