FBTV ve Radyo Fenerbahçe Yeni Uydu Frekansı

Türksat 4A Uydusu

Alış Frekans : 12344,5 MHZ

Alış Polarizasyonu : Vertica (Dikey)

Symbol Rate : 30.000 Fec

Fec : 3/4

Kullanım Sözleşmesi

Sürüm 1.0 - Temmuz 2008

Aşağıda, fbtvonline.com (“Biz”, “Bizim”, “Bize”, “fbtvonline.com”) Kullanım Sözleşmesi (“KKS”) verilmiştir. KKS; anonim bir kullanıcı olarak web sitemizi (“Site”) kullanırken (“Anonim Hizmetler”), fbtvonline.com’da kişiselleştirilmiş hizmetlere kaydolurken (“Kişiselleştirilmiş Hizmetler”) ve/veya özel hizmetlere üye olurken (“Özel Hizmetler”) kabul ettiğiniz (“Siz”, “Sizin” veya "Müşteri”) hüküm ve koşulları tanımlar. Uygun yerlerde, Kişiselleştirilmiş Hizmetler ve Özel Hizmetler bir arada ("Hizmetler”) olarak anılacaktır. Hizmetleri kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatle okuyunuz.

HİZMETLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMEKLE SİZ, KKS VE EĞER VARSA, BU KKS’DE REFERANS OLARAK VERİLEN BÜTÜN İLGİLİ FBTVONLINE.COM İLKELERİ VE YÖNETMELİKLERİ TARAFINDAN BAĞLANMAYI KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ.

Fbtvonline.com’un, KKS veya Hizmetleri belirleyen tüm diğer ilkeler ya da yönetmeliklerin herhangi bir bölümü üzerinde, herhangi bir zamanda, takdir yetkisi sadece kendine ait olmak üzere ve Size önceden bilgi vermeden revizyon, değişiklik ve ekleme yapmak için münhasır hakkı saklıdır. Hizmetlerin izin verilen ve yasaklanan kullanımları hakkında Sitede fbtvonline.com tarafından duyurulabilecek bütün ilkelere uymayı kabul etmiş olmaktasınız. Herhangi bir değişiklik, revizyonun Sitede yayınlanması ile geçerlilik kazanacaktır. Hizmetleri kullanmanız, KKS’nin bu kullanım esnasında sitede yayınlanmakta olan en güncel sürümüne tabi olacaktır. Bu sözleşmenin en güncel sürümünü, (http://fbtvonline.com/AUP.aspx) adresinde görebilirsiniz. BİZİM HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ DUYURMAMIZDAN SONRA HİZMETLERİ KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ, BU DEĞİŞİKLİK VEYA DÜZELTMELERİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. KKS’DE YAPILAN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN DERHAL HİZMETLERİN KULLANIMINI DURDURUNUZ.


Takdir yetkisi sadece fbtvonline.com’a ait olmak üzere, KKS’yi ihlal etmeniz halinde, Hizmetleri kullanmanızı engelleyebiliriz ve/veya gerekli olduğu takdirde hakkınızda hukuki bir dava ve/veya cezai bir kovuşturma açılabilir.


1. TANIMLAR
Bu KKS’de büyük harfle yazılan terimler, Bölüm 1’de tanımlanan anlamları ifade etmektedir:

“KKS”, bu KKS’de belirtilen hükümler uyarınca zaman zaman ekleme ya da değişiklik yapılabilecek olan, bu Kullanım Sözleşmesini ve Hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak burada yer alan hüküm ve koşulları ifade etmektedir;

“Ücretler” Özel Hizmetleri kullanımınızdan dolayı ödemeniz gereken ilgili ücret ve masraflardır. Ücretlerin detayları kayıt işleminde belirtildiği gibi, KKS hükümleri uyarınca zaman zaman değişiklikler yapılabileceği için Site üzerinde http://www.fbtvonline.com/plans.aspx adresinde de verilmektedir.

“Talepler”, tüm iddialar, talepler, yükümlülükler, zararlar, kayıplar, yasal işlemler, davalar ya da dava nedenleri ve –eğer varsa- yasal masrafları da içerecek şekilde tüm ilgili ücret ve harcamalar anlamına gelmektedir;

İçerik”, hiçbir sınırlama olmadan tüm markaları, alan adlarını, tüm duyuru tahtalarının ya da sohbet odalarının ya da forumların içeriklerini, bir HTML “hiper bağlantı” ile sunulan bilgiyi, üçüncü bir taraf tarafından asılan bilgiyi ve tüm güncellemeleri, yükseltmeleri, değişiklikleri ve yukarıdakilerden herhangi birisinin yeni sürümlerini de içerecek şekilde Hizmetler ile bağlantılı olarak sunulan, gösterilen ya da iletilen tüm bilgi anlamına gelir;

“Başlangıç Dönemi” fbtvonline.com’dan Özel Hizmet almaya karar verdiğiniz ilk dönemi ifade eder, fbtvonline.com’a kayıt olmanız ve Özel Hizmetlere abone olmanız sırasında belirtilir ve bir (1) aydan kısa olamaz;

“Hizmetler” bu KKS’ye tabi olarak Size fbtvonline.com tarafından sunulan video akış hizmetini ifade eder;

“Dönem” Başlangıç Dönemini izleyen ek dönemi ve yenileme dönemini/dönemlerini ifade eder.

2. YORUMLAMA

KKS’nin hükümleri, Sizin için, Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak kabul edilebilir tavır ve davranışı belirleyen bir yönetmelik olarak planlanmıştır. BU HÜKÜMLERİN HERŞEYİ KAPSAMALARI AMAÇLANMAMIŞTIR. Genel olarak, bu KKS’de açık olarak belirtilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, herhangi bir yasa, düzenleme ya da internet topluluğunun genel olarak kabul edilmiş normlarını ihlal eden tüm tavırlar yasaklanmıştır. fbtvonline.com’un, KKS veya Hizmetleri belirleyen tüm diğer ilkeler ya da yönetmeliklerin herhangi bir bölümü üzerinde, herhangi bir zamanda, takdir hakkı sadece kendine ait olmak üzere ve Size önceden bilgi vermeden revizyon, değişiklik ve ekleme yapmak için münhasır hakkı saklıdır.

Aksi belirtilmediği takdirde, tekil sözcükler çoğulu ve çoğul sözcükler tekili de içerecek ve cinsiyete atıfta bulunan sözcükler tüm cinsiyetleri kapsayacaktır.


3. SİSTEM VE AĞ GÜVENLİĞİ

Hizmetleri kullanmanız ile bağlantılı olarak aşağıdaki etkinliklerde bulunmanız kesinlikle yasaklanmıştır:

 1. diğer kullanıcıların hesaplarını tahrif etmek, ya da fbtvonline.com sisteminin veya ilgili sistemlerin herhangi bir kısmına yetkisiz olarak girmek;
 2. sunucuları, dosyaları, hesapları ya da ağları kullanarak herhangi başka bir sistem ya da sistemlere yetkisiz giriş sağlamak;
 3. Sizin kullanımınız için sunulmamış ya da planlanmamış hesapları kullanmak ya da Ücret ödemeden Hizmetleri kullanmak için güvenlik hükümlerinin boşluklarından yararlanmak;
 4. takdir hakkı yalnızca ve kesinlikle fbtvonline.com’a ait olmak üzere, fbtvonline.com sistemini satın aldığınız Hizmetlerin bir parçası olarak tahsis edilenlerin ötesinde disk alanına, işlemcilere, ağa veya diğer sistem kaynaklarına aşırı yüklenecek şekilde kullanmak;
 5. kasıtlı olarak başka bir sisteme müdahale etmek ya da aşırı yüklenmek ya da bir sunucuyu devre dışı bırakma girişiminde bulunmak;
 6. Gerçekleşmesi halinde fbtvonline.com’un derhal ilgili kolluk kuvvetlerine başvuracağı aşırı yüklenme, “hizmet reddi” saldırılarına teşebbüs etme, site çökertme ya da e-posta bombardımanı gibi tüm ağ tabanlı saldırılar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yerel ve/veya yabancı ağlara, alanlara, sunuculara ya da herhangi bir sisteme ya da uygulamaya karşı yapılan saldırılar; ve
 7. Hizmetleri, herhangi bir diğer tarafın internet erişimi ve/veya kullanımına müdahale edecek ya da kesintiye uğratacak şekilde kullanmak.


4. ÜCRETLENDİRME

Özel Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak, aşağıdaki şartları kabul ettiğiniz varsayılır:

 1. İlgili ve uygulanabilir olası tüm Ücretleri ödemek. Bunlar aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şöyle sıralanabilir:
  1. Video akis üyelik ücreti

  Kanadalı Müşterilerimizin bu Ücretler üzerinden GST (Mal ve Hizmetler Vergisi) ödemeleri de gerekecektir.

  Ücretlerin zaman zaman değiştirilebileceğini kabul etmektesiniz. Bu tür değişiklikler Site güncellenerek ya da e-posta veya normal posta yoluyla bildiri gönderilerek Size duyurulacaktır. Bu KKS’yi kabul ederek, Özel Hizmetleri kullanımınıza bağlı olarak, fbtvonline.com hesap durumunuza bakılmaksızın ve sadece Sizinle kredi kartınızı veren kurum arasındaki sözleşmenin hüküm ve şartlarına tabi olarak, kayıt esnasında verdiğiniz kredi kartından ya da daha sonradan verdiğiniz kredi kartı numarasından, tarafınızdan ödenmesi gereken tüm ücretleri tahsil etme konusunda fbtvonline.com’a izin veriyorsunuz. Özel Hizmetleri kullanma hakkınız, kredi kartınızı veren kurumun belirleyebileceği sınırlandırmalara tabidir.

 2. fbtvonline.com Sitesinde belirtilen tüm ücretlerin para birimi A.B.D. dolarıdır (ABD$). fbtvonline.com’un, ücreti, A.B.D. dolarının başka bir para birimi üzerinden ücretlendirme sırasındaki karşılığı şeklinde tahsil etme hakkı saklıdır.Yetersiz bakiyeden dolayı geri dönen bütün çekler için 15 dolar idari işlem ücreti alınacaktır ayrıca olası tüm işlem itirazları (chargeback) için %5’lik bir idari ücret alınacaktır.

 3. Başlangıç Döneminin ya da (eğer geçerliyse) söz konusu dönemin bitmesinden en az beş (5) gün önce Sizin tarafınızdan ya da Bizim tarafımızdan karşı tarafa yazılı olarak üyeliğin sonlandırılmasına dair bir bilgilendirme yapılmadıkça her Dönem, Başlangıç Dönemine eşit uzunlukta devam edecektir.

 4. Ödeme amacıyla fbtvonline.com’a bildirdiğiniz tüm geçerli kredi kartları için, Sizin tarafınızdan fbtvonline.com’a aksi bildirilmedikçe, kredi kartının son kullanma tarihi geldiğinde fbtvonline.com, kredi kartının son kullanma tarihini fbtvonline.com’un kendi dahili sisteminde güncelleyerek Özel Hizmetlerde istenmeyen bir kesinti yaşanmaması için bir sonraki seneye uzatacaktır.

5. TEKZİP

 1. FBTVONLINE.COM TARAFINDAN SAĞLANAN BÜTÜN HİZMETLER SİZE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK İÇİN ZIMNÎ GARANTİLER VE KOŞULLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, SESSİZ YARARLANMA VEYA İHLAL ETMEME DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK VEYA ZIMNÎ HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA KOŞUL OLMADAN, “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞUNDA” SAĞLANIR.
 2. FBTVONLINE.COM TARAFINDAN, (I) HİZMETİN SİZİN İSTEKLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI; (II) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞI; VE (III) HİZMETİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞI YÖNÜNDE HERHANGİ BİR TEMİNAT VEYA GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.
 3. FBTVONLINE.COM, SİZİN, FBTVONLINE.COM TARAFINDAN SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMETİ KULLANMANIZ VEYA SİZİN HERHANGİ BİR HİZMETİ HERHANGİ BİR NEDENLE KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BU, FBTVONLINE.COM VE TEDARİKÇİLERİ TARAFINDAN HİZMETLERİN KESİLMESİNDEN OLUŞAN GELİR KAYBININ TELAFİSİ AÇIKÇA DAHİLDİR.

6. YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISITLANMASI

 1. SİZ, FBTVONLINE.COM'UN, YÖNETİCİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, HİSSEDARLARININ, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VE DANIŞMANLARININ; KAR KAYBI, ŞİRKET DEĞERİ KAYBI, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYIPLARI VE DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA (FBTVONLINE.COM SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL, KATI YÜKÜMLÜLÜK YA DA HERHANGİ DİĞER BİR KURAM KAPSAMINDA İLGİLİ KAYIP POTANSİYELİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ) DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL YA DA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU OLMADIĞINI AÇIK BİR ŞEKİLDE ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (I) HİZMETİN, SİTENİN YA DA HERHANGİ BİR İÇERİĞİN KULLANIMI YA DA KULLANIM KABİLİYETİNE SAHİP OLMAMA; (II) SİZİN HİZMETİ YA DA İÇERİĞİ KULLANMANIZIN HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETTİĞİNE DAİR ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İDDİALARI YA DA (III) HİZMET, SİTE YA DA İÇERİĞE İLİŞKİN HERHANGİ DİĞER BİR KONU.
 2. FBTVONLINE.COM’UN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, SALDIRGAN VEYA YASAL OLMAYAN TAVIRLARINDAN YÜKÜMLÜ OLMADIĞINI VE YUKARIDAKİLERDEN DOLAYI İNCİTME RİSKİNİN TAMAMEN SİZDE OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. AYRICA, MAIL2WEB.COM HİZMET KULLANILARAK İNDİRİLEN HERHANGİ BİR İÇERİK İÇİN DE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR. SÖZLEŞME, GARANTİ, İHMAL, KESİN YÜKÜMLÜLÜK VEYA BU KKS VEYA SİTENİN KULLANIMINDAN DOĞAN BAŞKA TEORİ, İÇERİK VEYA HİZMETLER ALTINDA OLASI TÜM TALEPLER KARŞILIĞINDA FBTVONLINE.COM, YÖNETİCİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, HİSSEDARLARININ, ÇALIŞANLARININ, TEMSİLCİLERİNİN VE DANIŞMANLARININ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN 1OO ABD DOLARI İLE KISITLANDIĞINI KABUL ETMİŞ SAYILIYORSUNUZ.


7. GENEL
Aşağıdaki genel hükümlere uymayı kabul etmiş oluyorsunuz:

 1. fbtvonline.com tarafından Kullanıcıya sağlanan Bütün Hizmetler, yalnızca yasal amaçlar için kullanılabilir. Olası tüm uygulanabilir federal, geçici ve yerel yönetim yasalarını ihlal eden İçeriğin iletim, depolama, dağıtım veya sunumu yasaklanmıştır. Bu değişiklikler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla şunları içerebilir: telif haklı içerik, küçük düşürücü, tehditkâr veya müstehcen sayılan içerik ya da ticarî sır ve diğer yönetmelikler tarafından korunan içerik, herhangi bir yasa ya da akit ilişkisi ya da düzene dayalı hukuki ilişki çerçevesinde Sizin iletme hakkınızın olmadığı (örneğin casusluk ve gizlilik anlaşmaları ya da iş ilişkilerinin bir parçası olarak öğrenilen ya da ifşa edilen mülkiyete tabi ya da gizli bilgiler), herhangi bir bilgisayar yazılımının, donanımının ya da herhangi bir iletişim cihazının işlevselliğini aksatacak, yok edecek ya da sınırlayacak yazılım virüsleri ya da herhangi bir bilgisayar kodu içeren içerik ve yasal olmayan aktiviteleri teşvik eden veya bunlar hakkında öğretici bilgi sağlayan veya herhangi bir grup veya bireye karşı fiziksel zarar vermeyi veya yaralamayı teşvik eden veya hayvanlara karşı herhangi kötü davranışı teşvik eden içerik.
 2. fbtvonline.com’un, bu KKS’nin bir ihlalini gördüğünde, herhangi bir zamanda, takdir yetkisi sadece fbtvonline.com’a ait olmak üzere ve uyarı yapmadan Kullanıcının Hizmetlere erişimini engelleme hakkı saklıdır. Bu ilkelerin herhangi bir bölümünün ya da tamamının ihlalini oluşturan durumlarda yegane hakem fbtvonline.com olacaktır.
 3. fbtvonline.com sitesindeki bütün içeriğin tek sahibi Fenerbahçe Spor Kulübüdür (lisans sahibi) ve fbtvonline.com sitesine bu KKS’de açıklanan amaçlar için lisans hakkı verilmiştir. fbtvonline.com web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur. 
 4. fbtvonline.com tarafından sunulan tüm Hizmetler “olduğu gibi” sunulmaktadır. fbtvonline.com, sağlanan herhangi bir Hizmet için, ticarete elverişlilik garantisi ve belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kesinlikle açık veya zımni herhangi bir garanti vermemektedir. Buna, fbtvonline.com veya tedarikçileri tarafından hizmetin kesilmesinden kaynaklanan herhangi bir tür gelir kaybına ilişkin herhangi bir mali tazminat ödenmesi açıkça dahildir.
 5. Kullanıcının fbtvonline.com tarafından sağlanan herhangi bir Hizmeti/Hizmetleri kullanmasından kaynaklanan veya Kullanıcının herhangi bir Hizmeti/Hizmetleri kullanmada yetersizliği nedeniyle fbtvonline.com’un sorumlu olmadığını Kullanıcı kabul eder.
 6. İnternetin kamusal doğası nedeniyle, bütün bilgiler kamuya genel olarak açık olarak düşünülmeli ve önemli bilgiler dikkatle ele alınmalıdır. fbtvonline.com’un ya da Kullanıcılarının kullanabileceği herhangi bir diğer ağ aracılığıyla iletilen elektronik postanın ya da diğer bilgilerin korunması ya da gizliliğinden fbtvonline.com sorumlu değildir.
 7. fbtvonline.com aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin kullanımına dair tüm riskler size aittir. fbtvonline.com, sunduğu hizmetler yoluyla elde edilen bilginin doğruluğuna ya da niteliğine dair kesinlikle sorumluluk kabul etmez.
 8. Diğer organizasyonların ağları veya bilgi işlem kaynaklarının kullanımı, onların ilgili izin ve kullanım sözleşmelerine bağlıdır.
 9. Bir Kullanıcının hizmeti kullanması fbtvonline.com tarafından herhangi bir nedenle engellediğinde veya daimi olarak yasaklandığı takdirde, Kullanıcı fbtvonline.com’un yazılı onayı olmadan Hizmeti kullanmamayı veya tekrar kayıt olmamayı kabul eder.
 10. Kullanıcı, kendisinin bu Sözleşmenin içindeki herhangi bir anlaşmaya aykırı davranışından veya ihlalinden veya Kullanıcının Hizmeti kullanmasından kaynaklanan olası tüm yükümlülük, iddia, kayıp, hasar veya harcamalara karşı fbtvonline.com’u savunmayı, ona zarar vermemeyi ve onu hızla tazmin etmeyi kabul eder.
 11. fbtvonline.com, yasal bir sözleşme yapma ehliyetinizin olmasını gerektirir. fbtvonline.com en az onsekiz (18) yaşında olmayan kişilerden gelen ödemeleri kabul edemez. fbtvonline.com için bütün ödeme verilerini doğru ve güncel tutma yükümlülüğü Size aittir. Sizin tarafınızdan, kayıt işlemi süresince verilen herhangi bir veri ve/veya bilgide yapılan herhangi bir yanlış bildirim, fbtvonline.com’un hesabınızı sonlandırması için geçerli neden oluşturur.
 12. Kullanıcı, bu İlkelerin ihlaline yönelik bir şüpheye ilişkin yapılan bir soruşturmanın bir parçası olarak ya da bu İlkelerin ihlal edildiğine karar verilmesinin bir sonucu olarak fbtvonline.com tarafından yapılan tüm işlemler ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm taleplerle ilgili olarak fbtvonline.com’u ari tutmayı kabul eder. Dolayısıyla, içeriğin sunucusundan kaldırılması kararı veya bir Kullanıcının hesabının askıya alınması veya sonlandırılması sonucu Kullanıcı, fbtvonline.com’a karşı dava açamaz veya herhangi bir zararını geri alamaz.
 13. Bütün sunucular fiziksel olarak Kanada’nın Ontario bölgesindedir ve bunlara sadece internet üzerinden erişebilirsiniz.
 14. Aşağıda belirtilen eylemler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu eylemlere kalkıştığınız takdirde fbtvonline.com’un hesabınızı feshetmeye ilişkin münhasır hakkı saklıdır:
  1. CPU’ya aşırı yüklenen;
  2. Kaynak yoğun yazılım uygulamaları veya sunucu-tarafı yazılımcıkları da içerecek şekilde kaynakları yoğun kullanan işlemler gerektiren;
  3. önemli bant genişliği gerektiren; ve/veya
  4. önemli disk alanı gerektiren eylemler.
 15. Takdir yetkisi sadece ve kesinlikle fbtvonline.com’a ait olmak üzere, anormal kayıp riskine yol açmanız durumunda, fbtvonline.com Sizin hesabınızı/hesaplarınızı yazılı uyarı ile derhal sonlandırabilir. (Bu durumlara, kredi kartınızın onaylamadığı kadar yüksek bir miktar borçlanmanız dahildir, fakat bununla sınırlı değildir.)
 16. fbtvonline.com’un, müşterilerinin ve müşterilerine ait fbtvonline.com sunucularında saklanan bilgilerin gizliliğine saygı göstermek ve korumak için güçlü bir kurumsal politikası mevcuttur. Bu politika http://www.fbtvonline.com/privacypolicy adresinde görülebilir. fbtvonline.com, sadece Hizmet sağlamak, sistemlerini işletmek ve tutmak veya kendini veya müşterilerini korumak için uygulamadaki yasalar ve hükümet isteklerine uymak amacıyla bilgiye gerektiği gibi erişip ifşa edecektir.

   

8. POLİTİKANIN UYGULANMASI

fbtvonline.com bu KKS'ye aykırı davranışları rutin olarak denetlememektedir fakat servislerin anlaşma kuralları dışında kullanıldığı fark edildiği taktirde fbtvonline.com gerekli olduğu şekilde cevap verecektir. fbtvonline.com sunduğu servislerini ve/veya ağını denetleme zorunluluğunda olmamasına rağmen fbtvonline.com lisans sahipleri, servis ortakları, temsilcileri, çalışanları ve danışmanları bu hakka sahiptir.

Bu KKS hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlal edildiğini fark edersek, hemen bir inceleme başlatacağız. Takdir yetkisi sadece ve kesinlikle Bize ait olmak üzere, böyle bir inceleme esnasında, yetkisiz aktivitenin daha fazla sürdürülme ihtimalini engellemek için herhangi bir zamanda Sizin erişiminizi sınırlandırabiliriz. İhlalin ciddiyetine göre, fbtvonline.com, takdir yetkisi tamamen kendine ait olmak üzere, bir Kullanıcının hesabını kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da iptal edebilir ve/veya diğer yasal yollara başvurabilir. Şayet böyle bir ihlal, bir suç eylemi ise, fbtvonline.com böyle bir ihlalle ilgili olarak yasa uygulama yetkililerine ihbar yapacaktır.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, fbtvonline.com’un herhangi bir zamanda Sizin herhangi bir Hizmete erişiminizi sonlandırmaya dair münhasır hakkı saklıdır. Sonlandırma işlemi fbtvonline.com tarafından sebepsiz olarak yapılmışsa, sonlandırmadan önce ödenmiş olan tüm ücretler, eşit taksitlere bölünecek ve Size geri ödenecektir.

9. BU SÖZLEŞMENİN SUİSTİMALİNİN BİLDİRİLMESİ

 1. a. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlalini bildirmek isteyen herhangi bir taraf, şu adrese bir e-posta gönderebilir: abuse@fbtvonline.com.

10. UYGULANABİLİR YASA
Sitenin, Hizmetlerin ve içeriğin kullanımı ile ilgili bütün meselelerin, yasaların çelişmesi prensibine herhangi bir etkisi olmadan, Ontario Eyaleti yasaları ve Kanada Federal yasaları tarafından yönetildiğini, denetlendiğini, yorumlandığını ve tanımlandığını kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca, bu KKS veya Sizin Site, Hizmetler veya İçeriği kullanmanızdan kaynaklanan veya bağlantılı olan, yasada veya hissede herhangi bir dava, Toronto, Ontario, Kanada’da olan bir mahkemede açılacaktır ve bu tür herhangi bir eylem için bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisine gayri kabili rücu ve koşulsuz olarak boyun eğmeyi burada kabul etmiş oluyorsunuz.

11. BÜTÜN ANLAŞMA
Bu KKS, Siz ve fbtvonline.com arasında, işbu konu ile ilgili önceki anlayışları veya anlaşmaları (sözlü veya yazılı), talepleri, temsilleri ve tarafların işbu konu ile ilgili anlayışlarını geçersiz kılar ve bu KKS yazılı usul hariç veya bu gibi ekleme ya da değişikliklerin Sitede yayınlanması koşulu hariç, bu KKS’ye ekleme veya değişiklik yapılamaz.

12. TEMSİLCİNİN OLMAMASI; LEHDAR ÜÇÜNCÜ TARAF
fbtvonline.com; Sizin temsilciniz, vekiliniz, mütevelliniz, veya herhangi diğer bir temsilciniz değildir. Bu KKS’de açıklanan veya bahsedilen veya ima edilen hiçbir şey, burada yer alan taraflar haricinde hiç kimseye bu KKS’nin altında veya bununla ilgili olarak herhangi bir yasal veya adil hak, çare veya iddia vermeyi amaçlamamaktadır ve böyle yorumlanamaz. Bu KKS ve temsil, garantiler, anlaşmalar, koşullar ve ön koşulların hepsi, burada fbtvonline.com ve Size, tek ve münhasır olarak fayda sağlama niyetiyle vardır.

13. DEVİR
Siz, Sizin buradaki haklar, görevler veya yükümlülüklerinizin herhangi birini devredemezsiniz, iletemezsiniz, alt sözleşme ile devredemezsiniz ya da emanet olarak veremezsiniz.

14. BÖLÜNEBİLİRLİK
Eğer bu KKS’nin herhangi bir koşulu, yetkili yargı mahkemesi tarafından geçersiz kılınırsa, mahkemenin izniyle taraflar gene de, tarafların bu koşulda yansıtılan niyetleri konusunda anlaşmalı ve KKS’nin diğer koşulları tam geçerliliğini korumalıdır.


15. KISITLAMA
Aksini yönde mevcut herhangi bir yönetmelik veya yasaya bakılmaksızın, Hizmetlerin kullanımından veya KKS’den kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan herhangi bir İddianın, söz konusu iddiadan veya dava sebebinden itibaren bir (1) yıl içinde mahkemeye intikal ettirilmesi gerektiğini, aksi takdirde zaman aşımına uğrayacağını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

16. FERAGAT OLMAMASI
fbtvonline.com tarafından yazılı olarak feragat edilip imzalanmadıkça, fbtvonline.com’un bu KKS’de tanımlanan hakları veya çarelerinin herhangi birinden feragat ettiği düşünülmeyecektir. fbtvonline.com’un haklarını ve çarelerini kullanmasında yaşanabilecek bir gecikme veya ihmal, bir feragat olarak anlaşılmayacak ve yorumlanmayacaktır. Bir hakkın ya da çarenin tek başına ya da kısmi olarak uygulanması, herhangi diğer bir hak ya da çarenin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. fbtvonline.com’un buradaki hüküm ve koşulların herhangi bir kısmının kesin olarak uygulanmasını zorlamaması, fbtvonline.com’un bu gibi koşulları veya KKS’nin herhangi başka ön koşullarını uygulama hakkından bir feragat teşkil etmeyecektir.


17. BAŞLIKLAR
Bu KKS’de kullanılan başlıklar, sadece kolaylık içindir ve yasal olarak veya sözleşme üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Digitürk 76. Kanal

Dsmart 83. Kanal

Kablolu TV C39

Teledünya 139. Kanal

Tivibu 80. Kanaldaha.net Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Resmi İnternet Servis Sağlayıcısıdır
© 2013 Fenerbahçe, daha.net     Kullanım Sözleşmesi     Gizlilik İlkeleri